Turn-around management

Vårt team har erfarenhet av att planera och genomföra en av Sveriges mest omskrivna och framgångsrika turn-arounds. Vi vill nu använda vår samlade erfarenheter för att hjälpa andra företag reda ut sina operationella eller finansiella bekymmer. Läs mer!

Finansiell rådgivning

En försäljning eller ett förvärv av ett företag, är en intensiv process som kräver speciell kompetens. Även i många andra situationer, såsom upphandling av ny bankförbindelse, bör man undvika onödiga misstag. Men var lugn, vi kan hjälpa dig. Läs mer!

Interimstjänster

Under kriser eller omställningsperioder får inte ledningen vara en trång sektor. Mycket ska ske samtidigt! Och ibland händer det att en nyckelperson lämnar med kort varsel. Vi kan hjälpa dig igenom dessa utmaningar.
Läs mer!

Nyheter