Lazarus etablerar plattform för bolagsförvärv - Lazarus Equity Partners

Lazarus har etablerat en plattform för att möjliggöra investeringar - Lazarus Equity Partners. Bolaget kommer vara inriktat på att göra investeringar i bolag som har operationella eller finansiella utmaningar, där Lazarus kompetens och erfarenheter kommer kunna skapa förutsättningar för betydande värdeskapande.

Lazarus Equity Partners är ett systerbolag till Lazarus Advisory och ägs av Claes Jonson, Martin Alsander och Yann Blandy. Avsikten är att bolaget ska ha möjlighet att investera, som hel- eller delägare, i bolag som befinner sig i speciellt utsatta situationer och som har operationella och finansiella utmaningar. En förutsättning för investering är att Lazarus team ser möjligheter till att snabbt kunna vända den tidigare negativa utvecklingen.

Bolaget har för avsikt att vid lämpligt tillfälle inbjuda investerare att investera i verksamheten, för att därigenom kunna ta del i de möjligheter till värdeskapande som investeringar i bolag i dessa situationen kan erbjuda. Intresserade potentiella investerare kan anmäla sitt intresse genom att kontakta Claes Jonson, på jonson@lazarus.se eller på telefon 0705-812549.