Professionell rådgivning - när den behövs som bäst!

Vårt team och våra rådgivare har tillsammans årtionden av erfarenhet, som spänner över snart sagt alla branscher och utvecklingsfaser. Det finns mycket få situationer som vi inte träffat på tidigare.

Vår specialitet är att hjälpa företag i kris, som står inför en nödvändig och snabb omställning. Ofta krävs kraftfulla operationella åtgärder för att vända utvecklingen, och samtidigt kan balansräkningen behöva saneras. Ofta kallas detta "turn-around managment", i brist på annan riktigt bra svensk benämning. Vårt team är dessutom sannolikt bäst i Sverige på att framgångsrikt leda bolag genom en formell företagsrekonstruktion.

Vid sidan av rådgivning i samband med utpräglade krissituationer, så kan vi hjälpa dig med andra tillfälliga resursförstärkningar genom att gå in i operativa interimstjänster, såsom VD (CEO), finanschef (CFO) operativ chef (COO) eller som inhyrd specialist inom omstruktureringsprocesser (CRO). Vår erfarenhet är att snabba förändringsprocesser ofta kräver extra bandbredd i ledningsgruppen. Vi hjälper dig undvika flaskhalsar.

Vi har också mångårig erfarenhet av transaktioner, dvs försäljningar eller köp av företag (M&A), av kapitalanskaffningar, av upphandling av bank- eller andra finansieringsavtal och av investeringsprocesser. Vi kan därför ge dig finansiell rådgivning i de allra flesta situationer. Hör gärna av dig redan idag!

Vad kostar det?

Vi är glada att du ställer frågan. Kompetent hjälp är aldrig gratis. Men, tid och handlingskraft är en knapp resurs i en krissituation, och är det någon gång som man har nytta av erfaren handledning och extra resurser, så är det när ett bolag befinner sig i eller närmar sig en krissituation.

Vi är mycket medvetna om att bolag i kris kanske inte har råd att betala omfattande konsultarvoden, men ofta går det att hitta en lösning som fungerar. Ett exempel kan vara att ersättning utbetalas först när krisen har avhjälpts, där ersättningen också kan variera beroende på resultat.
Låt oss prata om saken! 

Turn-around management

Förebyggande rådgivning
Det bästa sättet att hantera en kris är att undvika den helt. Det är därför klokt att ta in extern experthjälp redan när första tecknen på en försämrad utveckling börjar visa sig. Vi kan då hjälpa dig med genomlysning av möjliga besparingsprogram, genomföra åtgärder som lösgör likviditet, mm.

Krishantering och omstrukturering
Är krisen ett faktum, krävs snabba och resoluta åtgärder för att snabbt vända utvecklingen. Här står likviditeten i fokus, och  vi kan hjälpa dig att snabbt återfå kontrollen över din likvida situation och genomföra nödvändiga besparingsåtgärder. I vissa fall kan en formell företagsrekonstruktion ge andrum för att kunna genomföra de åtgärder som krävs för att rädda ett bolag. Vi kan både planera och genomföra komplexa företags-rekonstruktioner, och arbetar då nära tillsammans med den rekonstruktör som Tingsrätten förordnar. 

Finansiell rådgivning

Vi erbjuder finansiell rådgivning inom en mängd områden och situationer:

 • Företagsförsäljningar
 • Köp av företag
 • Koncernomstruktureringar
 • Förhandlingar med långivare
 • Kapitalanskaffning
 • Kapitalstrukturfrågor
 • Rörelsekapitaloptimering
 • Investeringsrådgivning
 • Kreditanalys
 • Värdering av bolag

Interims-
tjänster

Det händer att viktiga nyckelpersoner plötsligt lämnar en verksamhet, eller att ett företag behöver en kompetent extra resurs inför en krävande omställningsprocess.

Vi kan då hjälpa dig, tills dess att en ny stjärna rekryterats, eller tills dess att den intensiva processen är över. 

Vi kan axla följande roller:

 • Interim CEO (VD)
 • Interim CFO (finanschef)
 • Interim COO (operativ chef)
 • Interim CRO (omstrukturering)

Hur kan vi hjälpa just dig?

Varje situation är unik. Första steget för dig som företagare är att lyfta telefonen och höra av dig till oss. Vi brukar snabbt kunna komma fram till om vi kan hjälpa dig lösa en uppkommen situation eller hjälpa dig i en kommande transaktion. Genom att ge snabbt svar undviker vi att både du och vi lägger värdefull tid på en onödig diskussion. Och var lugn, ett samtal kostar inget.

Vårt viktigaste råd till dig är: agera redan nu! Det är allför vanligt att man gör för små åtgärder, för sent. Ramla inte i den fällan.

Du når oss lättast på telefon 0705 - 812549 eller via e-post jonson@lazarus.se. Vi ser fram emot din kontakt!