2018

Recore är en väletablerad nordisk rådgivare i situationer där ett bolag befinner sig i operationell eller finansiell kris, och är expert inom områdena restructuring och turn-around management. Norgebaserade Recore har verkat i Sverige sedan 2013, och har ambitionen att fortsätta att expandera verksamheten i Norden.
 
Recore har ingått en strategisk allians med den svenska rådgivningsfirman Lazarus Advisory Services, för att därigenom öka närvaron och kapacitet på den svenska marknaden.
 
Lazarus grundades 2017 av Claes Jonson, som har mångårig erfarenhet som rådgivare inom finanssektorn, med fokus på finansiella rekonstruktioner och turn-arounds.  
 
Under hösten 2017 samarbetade Recore med Lazarus i ett framgångsrikt projekt i Stockholm. Till följd av det lyckade samarbetet kommer nu Recore och Lazarus att formalisera samarbetet på den svenska marknaden, vilket kommer ge de bägge bolagen ökad närvaro i marknaden och kraftigt förbättrade möjligheter att assistera svenska kunder i krävande turn-around situationer.
 
”Genom att förena våra resurser med Lazarus, får vi en ökad närvaro och möjlighet att kunna utveckla vårt framgångsrika erbjudande i Sverige, tillsammans med erfarna lokala experter på operationella och finansiella rekonstruktioner”, säger Runar Nilsen på Recore.
 
”Tillsammans med Recore, som är en etablerad rådgivare inom operationell och finansiella rekonstruktioner i Norden, får vi tillgång till ökad kapacitet och kompetens. Detta förbättrar våra möjligheter att effektivt hjälpa även större kunder i utsatta situationer”, säger Claes Jonson på Lazarus.
 
Recore och Lazarus ser fram emot ett framgångsrikt samarbete.
 
 
För mer information, vänligen kontakta:
 
·       Recore – Managing Partner Runar Nilsen – runar.nilsen@recore.eu - +47 90 69 79 12
·       Lazarus – VD och grundare Claes Jonson – jonson@lazarus.se - +46 705 81 25 49
 
Mer information återfinns även på bolagens respektive hemsidor:
 
·       Recore – www.recore.eu
·       Lazarus – www.lazarus.se

Läs hela inlägget »