2019 > 07

Citypress AB blir ny ägare till Lokaltidningen Mitt i Stockholm AB. Citypress ägs till 60 procent av ett konsortium lett av Lazarus Equity Partners. Lazarus Equity Partners ägs bland annat av Martin Alsander och Claes Jonson som var involverade i vändningen av mediekoncernen Stampen. Resterande 40 procent av Citypress ägs av finansiella investerare.
 
Ny styrelseordförande i Mitt i blir Martin Alsander som tar över efter Joachim Berner. I den nya styrelsen sitter också Claes Jonson, Håkan Tranvik, Susanne Hobohm och Lars Axelson.
 
- Mitt i har en mycket stark ställning på mediemarknaden i Stockholm, säger Martin Alsander. Som delägare och styrelseordförande ser jag fram emot att utveckla alla affärsmöjligheter vi ser. Ägarbytet kommer medföra en väsentligt förbättrad finansiell situation för Mitt i (som blir fritt från externa skulder) och det ger oss möjlighet att göra ytterligare satsningar på bl a innehåll och digitala intäkter, säger Martin Alsander.
 
- De senaste åren har Mitt i stärkt positionerna på en svår marknad, säger Joachim Berner, avgående styrelseordförande.
 
- Det känns oerhört positivt för Mitt i med den nya ägarbilden, säger Maria Croon. Mitt i blir med den här strukturen ett ännu starkare företag. Det är sen tidigare klart att jag ska lämna Mitt i men då jag är kvar till slutet av augusti kommer jag hinna lämna över till min efterträdare, fortsätter Maria Croon.
 
Maria Croon, VD:
maria.croon@mitti.se, tel: 0706-19 45 32
 
Martin Alsander, tillträdande styrelseordförande:
alsander@lazarus.se, tel: 070-924 20 34
 
Joachim Berner, avgående styrelseordförande:
joachim.berner@gardaverken.se, tel: 0706-20 11 50
 
 
Lokaltidningen Mitt i har en total bruttoräckvidd via tidningar och digitala kanaler på knappt 1,4 miljoner läsare varje vecka.
 

 

Läs hela inlägget »

Lazarus har etablerat en plattform för att möjliggöra investeringar - Lazarus Equity Partners. Bolaget kommer vara inriktat på att göra investeringar i bolag som har operationella eller finansiella utmaningar, där Lazarus kompetens och erfarenheter kommer kunna skapa förutsättningar för betydande värdeskapande.

Lazarus Equity Partners är ett systerbolag till Lazarus Advisory och ägs av Claes Jonson, Martin Alsander och Yann Blandy. Avsikten är att bolaget ska ha möjlighet att investera, som hel- eller delägare, i bolag som befinner sig i speciellt utsatta situationer och som har operationella och finansiella utmaningar. En förutsättning för investering är att Lazarus team ser möjligheter till att snabbt kunna vända den tidigare negativa utvecklingen.

Bolaget har för avsikt att vid lämpligt tillfälle inbjuda investerare att investera i verksamheten, för att därigenom kunna ta del i de möjligheter till värdeskapande som investeringar i bolag i dessa situationen kan erbjuda. Intresserade potentiella investerare kan anmäla sitt intresse genom att kontakta Claes Jonson, på jonson@lazarus.se eller på telefon 0705-812549.

Läs hela inlägget »

Martin Alsander och Yann Blandy är från och med mars 2019 nya partners och delägare i Lazarus. Både Martin och Yann har mångårig erfarenhet av operativa positioner på högsta nivå, såväl i privat som noterad/publik miljö. Genom expansionen utökar Lazarus kraftigt möjligheterna att arbeta med större och krävande uppdrag för kunder.

Martin Alsander har arbetat större delen av sin karriär inom mediebranschen. Mellan åren 2014 till 2018 var han VD och koncernchef för Stampengruppen som är en av Sveriges största mediekoncerner. Martin ledde koncernen igenom en omfattande omstrukturering som innefattade stora kostnadsbesparingar, avyttringar av dotterbolag, sammanslagningar av juridiska enheter och nya digitala satsningar som skapade tillväxt i läsaraffären.
 
Martin ledde Stampenkoncernen igenom en av Sveriges största rekonstruktioner som inkluderade 16 olika bolag och resulterade i en framgångsrik skuldnedskrivning, nytt kapital från nya delägare och en uppdelning av koncernen i två självständiga koncerner – Stampen Media och V-TAB Holding. Martin ledde arbetet med att ta in Polaris Media som ny huvudägare i Stampen Media 2019. Martin sitter idag i styrelsen för dessa båda koncerner.
 
Innan Stampen arbetade Martin 11 år inom Kinnevikgruppen på olika befattningar. Martin var bl.a. EVP på börsnoterade Metro International och ansvarig för koncernens verksamheter i Europa och Nordamerika. Martin var även ansvarig för lanseringen av Metro i flertalet länder (bl.a. Frankrike och Portugal) och genomförde ett stort antal strukturaffärer med lokala och internationella medieföretag i syfte att konsolidera branschen (bl.a. Sverige, Tjeckien, Danmark). Martin ledde även avvecklingen av Metros verksamheter i Spanien och Polen.

Martin har en masterutbildning med inriktning på finansiering från Lunds Universitet.

Yann Blandy har lång bakgrund inom HR (human resources), bland annat som personaldirektör på det börsnoterade företaget Cision (f.d. Observer). Sedan 2007 har Yann Blandy innehaft flera VD-roller. Under sin tid som VD på Cision AB (publ) och ICTA AB (publ) (f. d. Intellecta AB), har Yann Blandy tillsammans med ledningsgrupperna drivit radikala förändringsprocesser, huvudsakligen anpassningar av traditionella verksamheter till den rådande digitala omvärlden.
 
Dessa transformationer har inneburit ompositioneringar av verksamheter via produktutveckling, omstruktureringar, personalneddragningar och stängningar av verksamheter i ett antal länder, samt strukturella förändringar såsom avyttringar, fusioner, förvärv och skapande av nya verksamheter för att möta nya behov. Transformationerna har inneburit en signifikant omfokusering av verksamheterna mot nya lönsamma digitala erbjudanden, vilket även inneburit en storleksminskning på ca 60-65%, innan dessa bolag åter kunde växa mot högre lönsamhet. Dessa omstruktureringar har skett på europeisk nivå när Yann var VD på Cision Europa (2007 -2012) och på global nivå när Yann var VD på ICTA (2012-2016). Förändringar har drivits i en publik miljö, eftersom både Cision och ICTA var börsnoterade under dessa perioder.

Yann har en masterutbildning med inriktning på personalfrågor (HR).

Läs hela inlägget »