Vårt team

Claes Jonson

Claes Jonson har lång bakgrund inom investment banking,  där han arbetat med både transaktioner (M&A, börsintroduktioner, publika förvärv, etc) och lån och skuldprodukter (syndikerade lån, företagsobligationer, mm).

Under många år fokuserade Claes på bolag inom TMT-sektorn (telecom/media/technology), men har under sin karriär arbetat med bolag inom vitt skilda branscher, med olika storlekar och i olika utvecklingsfaser. Från tidigare uppdrag och egna investeringar har Claes erfarenhet av bl a bank & finanssektorn, detaljhandel & konsumentvaror, utbildningssektorn, offentlig förvaltning, livsmedel, processindustri, tillverkningsindustri, kemisk industri, försvarsindustri, energisektorn, tjänsteföretag, telekommunikation, mediesektorn och högteknologiska företag.

Som en av de ansvariga för problemkrediter på Handelsbanken kom Claes i kontakt med mediekoncernen Stampen, dit han handplockades av koncernens VD för att hjälpa koncernen att reda ut en utsatt finansiell position. Uppdraget avslutades framgångsrikt under våren 2017.

Claes har en jur kand med inriktning på bolagsrätt och börsrätt och en ekonomexamen med inriktning på redovisning och finansiering. Han har också en bakgrund som yrkesmilitär i Flygvapnet. 

Grundare, VD

Specialområden:
Turn-around management
Företagsrekonstruktioner
Interim management (CEO/CFO/COO)
Transaktionsrådgivning (M&A)
Kapitalanskaffningar
Skuldrådgivning

Mobil: 0705 - 812549
E-post: jonson@lazarus.se

Yann Blandy

Yann Blandy har lång bakgrund inom HR (human resources), bland annat som personaldirektör på det börsnoterade företaget Cision (f.d. Observer). Sedan 2007 har Yann Blandy innehaft flera VD-roller. Under sin tid som VD på Cision AB (publ) och ICTA AB (publ) (f. d. Intellecta AB), har Yann Blandy tillsammans med ledningsgrupperna drivit radikala förändringsprocesser, huvudsakligen anpassningar av traditionella verksamheter till den rådande digitala omvärlden.
 
Dessa transformationer har inneburit ompositioneringar av verksamheter via produktutveckling, omstruktureringar, personalneddragningar och stängningar av verksamheter i ett antal länder, samt strukturella förändringar såsom avyttringar, fusioner, förvärv och skapande av nya verksamheter för att möta nya behov. Transformationerna har inneburit en signifikant omfokusering av verksamheterna mot nya lönsamma digitala erbjudanden, vilket även inneburit en storleksminskning på ca 60-65%, innan dessa bolag åter kunde växa mot högre lönsamhet. Dessa omstruktureringar har skett på europeisk nivå när Yann var VD på Cision Europa (2007 -2012) och på global nivå när Yann var VD på ICTA (2012-2016). Förändringar har drivits i en publik miljö, eftersom både Cision och ICTA var börsnoterade under dessa perioder.

Yann har en masterutbildning med inriktning på personalfrågor (HR).

Partner, senior konsult

Specialområden:
Företagsledning
Human Resource
Digital transformation
Business intelligence
Förändringsprocesser


Mobil: 0707 - 161731
E-post: blandy@lazarus.se

Martin Alsander

Martin Alsander har arbetat större delen av sin karriär inom mediebranschen. Mellan åren 2014 till 2018 var han VD och koncernchef för Stampengruppen som är en av Sveriges största mediekoncerner. Martin ledde koncernen igenom en omfattande omstrukturering som innefattade stora kostnadsbesparingar, avyttringar av dotterbolag, sammanslagningar av juridiska enheter och nya digitala satsningar som skapade tillväxt i läsaraffären.
 
Martin ledde Stampenkoncernen igenom en av Sveriges största rekonstruktioner som inkluderade 16 olika bolag och resulterade i en framgångsrik skuldnedskrivning, nytt kapital från nya delägare och en uppdelning av koncernen i två självständiga koncerner – Stampen Media och V-TAB Holding. Martin ledde arbetet med att ta in Polaris Media som ny huvudägare i Stampen Media 2019. Martin sitter idag i styrelsen för dessa båda koncerner.
 
Innan Stampen arbetade Martin 11 år inom Kinnevikgruppen på olika befattningar. Martin var bl.a. EVP på börsnoterade Metro International och ansvarig för koncernens verksamheter i Europa och Nordamerika. Martin var även ansvarig för lanseringen av Metro i flertalet länder (bl.a. Frankrike och Portugal) och genomförde ett stort antal strukturaffärer med lokala och internationella medieföretag i syfte att konsolidera branschen (bl.a. Sverige, Tjeckien, Danmark). Martin ledde även avvecklingen av Metros verksamheter i Spanien och Polen.
 
Martin inledde sin karriär som produktchef på Unilever och ansvarade där för olika varumärken inom grovkem som t.ex. Sun, Vim och Via. Martin har en masterutbildning med inriktning på finansiering från Lunds Universitet.

Partner, senior konsult

Specialområden:
Turn-around management
Ledning och styrelsearbete
Finansiering och M&A
Kommunikation och krishantering
Försäljning och marknadsföring


Mobil: 0709 - 242034
E-post: alsander@lazarus.se

Advisory Board

I våra projekt samarbetar vi med mycket erfarna personer som tillsammans bildar vårt Advisory Board. Deras bakgrunder kompletterar och förstärker vårt erbjudande, och ger oss tillgång till marknadens bästa spetskompetens inom ett antal kritiska områden. 

Henrik Vilselius

Henrik är en mycket erfaren entreprenör, konsult och investerare, med årtionden av erfarenhet av strategiarbete på styrelsenivå. Henrik har en examen i teknisk fysik från KTH i botten, och har en mycket djup teknisk förståelse inom många områden.

Även om Henrik inledde sin karriär som framgångsrik entreprenör inom IT-sektorn, spänner hans erfarenhet över vitt skilda branscher såsom finansiella tjänster, säkerhetsbranschen, försvarsindustri, riskkapitalinvesteringar (både tidiga och mognare faser), mediasektorn, energisektorn och konsultbranschen. 

Bland Henriks senare och nuvarande engagemang, som konsult, investerare eller styrelsemedlem, kan nämnas Boston Consulting Group, Skysense, Brand Factory, Inteno, Bonnier Group, Picsearch, KPMG och Handelsbanken.

Henriks har spetskompetens inom spännande och aktuella områden som IT & cybersäkerhet (proaktiv, reaktiv), GDPR-regelverk och forensic audit.

Ulf Johansson

Ulf är en av Stockholms bästa och med erfarna jurister med fokus på företagsaffärer (M&A) och rådgivning till riskkapitalfonder. Ulf är idag partner på advokatbyrån Calissendorff Swarting (www.caswa.se). 

Bland Ulfs många projekt kan nämnas försäljningen av Skanska Installation, riskkapitalbolaget Altors försäljning av verkstadsföretaget Åkers, Nelkas förvärv av Office Management från Priveq, förvärv av andel av ryska Blocketkopian Avito.ru, EQTs försäljning av Securitas Direct till ett konsortium lett av Bain Capital och försäljningen av Crem International till Priveq och SEB Venture Capital. 

Genom Ulf har vi tillgång till ett mycket erfaret bollplank i legala frågor, i synnerhet i samband med olika företagsaffärer och fondrelaterade frågor.